KOALA Milieu Advies is onderdeel van Joris Lap B.V.

Milieu Advies
©2011
Wie zijn wij Visie Projecten Diensten Opdrachtgevers Contact
Koala Milieu Advies is actief op diverse milieuterreinen. Onze specialisatie is echter bodem.

Wij verzorgen o.a. de volgende diensten:
• Milieu-Advies
• Onderzoek
• Bodemsanering
• Advisering locatieontwikkeling (saneren, grondstromen en bouwrijp maken)
• Bodemmanagement
• Beheer grondstromen
• Partijkeuringen
• Verzorgen afzet (licht) verontreinigde grond
• Directievoering
• Bodembescherming (NRB e.d.)
• Archeologie, integraal milieu en archeologie advisering samen met The Missing Link uit Woerden
• Overleg met overheden en bevoegde gezagen namens of in overleg met opdrachtgever